PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dostępu do platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych - p/291/BZP/2018

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu 24.09.2018r. o godzinie 16:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zapytaniu ofertowym".


Opublikowano: 14.09.2018 09:25      Utworzono: 14.09.2018 09:25      Poprawiono: 19.11.2018 16:45     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: