Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na analizie makroekonomicznej działań prowadzonych przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
Celem głównym zamówienia jest przygotowanie (dostosowanie) modelu makroekonomicznego, tak aby można było dzięki jego zastosowaniu uchwycić efekty (szerokie spektrum efektów) działań realizowanych w ramach POIR oraz POPW oraz przeprowadzenie analiz makroekonomicznych w oparciu o ten model.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym dokumentem i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail jacek_szut@parp.gov.pl w terminie do 7 grudnia 2018 r., godz. 17:00, wpisując w temacie wiadomości "Analiza makroekonomiczna".


Formularz wyceny znajduje się w załączonym pliku.

 


Opublikowano: 26.11.2018 16:47           Poprawiono: 26.11.2018 16:47     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: