W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest zakup pakietów uczestnictwa PARP w wydarzeniach organizowanych na terenie Polski.

Szacunkowe marże brutto prosimy przesłać najpóźniej do 7 stycznia 2019r. do godz. 12.00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl


Opublikowano: 28.12.2018 12:42      Utworzono: 28.12.2018 12:42      Poprawiono: 28.12.2018 12:43     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: