Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu i konsultacji narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji ewaluacji on-going projektu Akademia Menedżera Innowacji (AMI).

Celem głównym zamówienia jest zapewnienie narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).

Założenia Akademii Menadżera Innowacji obejmują przygotowanie kompleksowego projektu szkoleniowo-doradczego, skierowanego do menadżerów i właścicieli polskich przedsiębiorstw. Celem projektu jest wyposażenie menadżerów przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem innowacyjnym. Projekt ten ma służyć przekazaniu wiedzy o procesie innowacyjnym i wykształceniu odpowiednich umiejętności stymulujących postawy innowacyjne w firmach, wdrażanie innowacji i umiejętności zarządzania nimi (od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż produktu klientom i ich udoskonalenie do czerpania inspiracji z rynku do tworzenia nowych rozwiązań / doskonalenia istniejących).

Zakres planowanego zamówienia:
- opracowanie 8 kwestionariuszy CAWI, które będą wykorzystywane po każdym module zajęć. Co do zasadny kwestionariusze CAWI powinny składać z elementów stałych (wspólnych dla wszystkich modułów), zmiennych (odnoszonych się do komponentów merytorycznych danego modułu) oraz pytań metryczkowych,
- konsultacje i wsparcie merytoryczne przy opracowaniu (2 narzędzi samooceny) – pre test i post test samooceny.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów w/w usługi wg poniższego wzoru - Załącznik nr 1.

Szacunek proszę przesłać na adresy email: justyna_nowacka@parp.gov.pl, marcin_kukla@parp.gov.pl w terminie do dnia 28.11.2018 do godziny 16.00, wpisując w temacie wiadomości: Usługa opracowania i konsultacji narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji ewaluacji on-going projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) – wycena.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


 Materiały do pobrania
   Wzór szacowania kosztów - Załącznik nr 1Download this file (Wzór szacowania kosztów - Załącznik nr 1.docx).docx49 kB pobierz

Opublikowano: 21.11.2018 15:20           Poprawiono: 21.11.2018 15:21     
Modyfikujący: dawid_cybulski     Udostępniający: dawid_cybulski     Autor dokumentu: