W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na pośredniczeniu w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji informacyjnych i edukacyjnych wraz z ich opracowaniem. Szczegółowe informacje w dokumencie do pobrania poniżej.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy przesłać najpóźniej do 18 grudnia br. do godz. 12.00 na adres: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości zamówienia media”.


Opublikowano: 11.12.2018 15:48           Poprawiono: 11.12.2018 15:48     
Modyfikujący:      Udostępniający: dawid_cybulski     Autor dokumentu: