W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu Rady Programowej ds. Kompetencji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego „Organizacji spotkań dla odbiorców działań PARP”.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Szacunek, według wskazanego wzoru, proszę wysłać na adresy e-mail: daniel_nowak@parp.gov.pl do 15 marca do godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości: Organizacja spotkań.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 04.03.2019 15:18           Poprawiono: 04.03.2019 15:18     
Modyfikujący:      Udostępniający: dawid_cybulski     Autor dokumentu: