Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badania pn. Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail marta_lesiak@parp.gov.pl w terminie do 7 marca 2019 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości „Benchmarking systemów monitoringu IS oraz PPO”.

Formularz wyceny znajduje się w załączonym pliku.


Opublikowano: 01.03.2019 16:52           Poprawiono: 01.03.2019 16:53     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: