W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę zaprojektowanie i zabudowę stoiska PARP podczas European Economic Congres 2015 (Europejskiego Kongresu Gospodarczego) w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Katowicach

Na zakres planowanego zamówienia składają się następujące zadania:

  1. Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej około 60 m2.
    • Przygotowanie projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej.
    • Zabudowa powierzchni wystawienniczej (około 60 m2)
  2. Opracowanie i wykonanie 6 roll-upów

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu szacowania:

Proszę o przesłanie kwoty oszacowania dla każdego z zadań z osobna według wzoru znajdującego się w dokumencie załączonym poniżej.

W przypadku pytań proszę o kontakt na adres e-mail: ewa_czarnecka@parp.gov.pl

Termin nadsyłania oszacowania mija w dniu 12 marca 2015 r. o godzinie 12:00

Oszacowanie proszę przesłać na adres e-mail: ewa_czarnecka@parp.gov.pl


Opublikowano: 06.03.2015 12:32      Utworzono: 06.03.2015 12:32      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karol Demski     Autor dokumentu: Karol Demski