Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na Ewaluacji pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail jacek_pokorski@parp.gov.pl w terminie do 17 grudnia 2018 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości "Ewaluacja mid-term Pomocy publicznej PARP”

Formularz wyceny znajduje się w jednym z załączonych plików.


Opublikowano: 13.12.2018 09:12           Poprawiono: 13.12.2018 09:15     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: