Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na Ewaluacji mid-term projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail marta_lesiak@parp.gov.pl w terminie do 7 marca 2019 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości „Ewaluacja mid-term monitoring KIS”
Formularz wyceny znajduje się w jednym z załączonych plików.


Opublikowano: 01.03.2019 16:51           Poprawiono: 01.03.2019 16:51     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: