Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na ewaluacji projektu pozakonkursowego Inno Lab – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail andrzej_jedrzejowski@parp.gov.pl w terminie do 14 grudnia 2018 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości "Ewaluacja mid-term Inno Lab”

Formularz wyceny znajduje się w załączonym pliku.


Opublikowano: 10.12.2018 11:15           Poprawiono: 11.12.2018 15:42     
Modyfikujący: dawid_cybulski     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: