Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na kompleksowej organizacji cyklu regionalnych spotkań startupowych. W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o nadesłanie szacunkowej wartości realizacji poniższego zamówienia.

 Termin nadsyłania oszacowania mija w dniu 19 stycznia 2016 r. o godzinie 12:00.

Szacowanie proszę przesłać na adres e-mail: karol_demski@parp.gov.pl


Opublikowano: 13.01.2016 11:31      Utworzono: 13.01.2016 11:31      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: grazyna_czerwinska     Autor dokumentu: