W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę 4-dniowego  szkolenia we Włoszech (bez sobót i niedziel) z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla uczestników Konkursu 3P, w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2015 r. godz. 15:00

Uczestnikami wizyt studyjnych będą przedstawiciele instytucji, biorących udział w Konkursie 3P (maksymalnie 24 osoby) oraz osoby wskazane przez Zamawiającego (maksymalnie 2 osoby).

Zakres usługi obejmuje:

  1. zorganizowanie szkolenia trwającego 4 dni na miejscu;
  2. zapewnienie transportu lotniczego do miejsca docelowego oraz powrotu do kraju; 
  3. zapewnienie wszelkich transferów na miejscu,
  4. zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia,
  5. zapewnienie usług cateringowych dla uczestników szkolenia;
  6. zapewnienie spotkań z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację przedsięwzięć ppp, prezentacja przedsięwzięć realizowanych w formule ppp (co najmniej 3);
  7. przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  8. zapewnienie opieki tłumacza oraz moderatora spotkań;
  9. ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz utraty bagażu;
  10. dokonanie ewaluacji szkolenia.

Oferty cenowe prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata_konieczna@parp.gov.pl, do 31.03.2015 r. do godz. 15:00, wpisując w temacie wiadomości: „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2015 r. godz. 15:00

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 25.03.2015 15:45      Utworzono: 25.03.2015 15:45      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka