W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy trenera i doradcy biorącego udział w procesie szkoleniowym o zakresie wskazanym jak w załącznikach.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail:   anna_grzegorzewska@parp.gov.pl w terminie do 8 sierpnia 2018 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 31.07.2018 13:44           Poprawiono: 31.07.2018 13:44     
Modyfikujący:      Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: