logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usługi przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej”, oznaczenie sprawy: p/87/BI/2018, p/89/BI/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 11:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 12:00


Opublikowano: 20.04.2018 10:54      Utworzono: 20.04.2018 10:39      Poprawiono: 30.07.2018 14:31     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: