Postępowanie zakończone.

 

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Świadczenie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu strategii marki i kampanii wizerunkowej oraz wsparciu eksperckim przy wdrażaniu kampanii w ramach programu Akademia Menedżera Innowacji (AMI)”.

 Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Oferta sporządzona zgodnie z określonymi wymogami powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na adres:

1) dla wersji elektronicznej: marcin_kukla@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)

2) dla wersji tradycyjnej (papierowej):w terminie do 19 lipca 2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta w postępowaniu nr p/182/DRK/2018 – usługa ekspercka opracowania strategii AMI”.Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

 


Opublikowano: 10.07.2018 13:11      Utworzono: 10.07.2018 13:11      Poprawiono: 02.08.2018 11:03     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: