POWERPARPUEEFS nowepl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro pn: "Świadczenie usługi dostępu do Internetu na rzecz PARP" (2 części), nr ref. p/84/BI/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2018 r. o godz. 11:30

Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Termin wizji ustala się na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz. 11:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w recepcji PARP , ul. Pańska 81/83, Warszawa.
Wykonawca zainteresowany wizją lokalną zobowiązany jest do dnia 24 kwietnia 2018 r. przesłać na adres pzp@parp.gov.pl wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które będą brać udział w wizji. Osoby zainteresowane wejściem na dach budynku, w którym mieści się siedziba Zamawiającego, zobowiązane są do posiadania uprawnienia do pracy na wysokości. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wejście na dach nie będzie możliwe.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2018 r. o godz. 12:00

 


Opublikowano: 20.04.2018 11:16           Poprawiono: 29.06.2018 13:02     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: