W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług w zakresie obsługi graficznej”.

Szacunkowe koszty prosimy przesłać najpóźniej do 3 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 na adres: ewa_czarnecka@parp.gov.pl.


Opublikowano: 18.12.2018 13:50           Poprawiono: 18.12.2018 13:52     
Modyfikujący: dawid_cybulski     Udostępniający: dawid_cybulski     Autor dokumentu: