Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: oferty_BA@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018 r., zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela Piotr Szczytowicz, tel. 22 432 85 94 , e-mail: piotr_szczytowicz@parp.gov.pl lub Patryk Świderski, tel. 22 432 85 98, e-mail: patryk_swiderski@parp.gov.pl.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W postępowaniu za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Global Express Sp. z o.o. o wartości brutto: 254,00 zł.

 


Opublikowano: 29.12.2017 15:01      Utworzono: 29.12.2017 15:01      Poprawiono: 22.01.2018 07:46     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: