logo parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego”, oznaczenie sprawy: p/235/DRK/2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 11:00

 

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 28.11.2018 09:39           Poprawiono: 20.02.2019 14:27     
Modyfikujący: Iwona Ochman     Udostępniający: Iwona Ochman     Autor dokumentu: