PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego”, oznaczenie sprawy: p/235/DRK/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:30

 

 


Opublikowano: 21.09.2018 12:25           Poprawiono: 30.11.2018 16:51     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: