PARP

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w zamówieniu realizowanym w ramach umowy ramowej „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT(p/128/BI/2018), w obszarze kompetencji: automatyzacja testów oprogramowania, wybrano ofertę złożoną przez:

Devire Sp. o.o.

Al.Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

Cena brutto za świadczenie jednej godziny usług Konsultanta wynosi 136 zł.


Opublikowano: 27.02.2019 14:47      Utworzono: 27.02.2019 14:47      Poprawiono: 27.02.2019 14:48     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: