Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Świadczenie eksperckiej usługi prawnej związanej z realizacją Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości”

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: maja_wasilewska@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do  12 stycznia 2018 r. , zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela: Maja Wasilewska, Departament Analiz i Strategii, e-mail: maja_wasilewska@parp.gov.pl.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 29.12.2017 15:09      Utworzono: 29.12.2017 15:09      Poprawiono: 05.03.2018 10:49     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: