Postępowanie zakończone.

Oferta sporządzona zostanie zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

dla wersji elektronicznej:  ilona_kosik@parp.gov.pl

dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do 14 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

z dopiskiem „Świadczenie eksperckiej usługi prawnej polegającej na opracowaniu przez Wykonawcę zapisów dot. Praw autorskich do przygotowywanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z planowanymi zamówieniami dotyczącymi usługi „Akademia PARP”.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Rafał Zgórzak ZGÓRZAK I PARTNERZY Kancelaria Prawna, ul. Bagatela 10 lok. 9, 00-585 Warszawa, z ceną brutto oferty: 22 140,00 zł.


Opublikowano: 31.07.2018 13:51      Utworzono: 31.07.2018 13:51      Poprawiono: 07.09.2018 07:09     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: