Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu suplementu z dnia 7 kwietnia 2014 r. do ostatecznej listy rankingowej, zgodnie z którym dodatkowo do dofinansowania rekomendowano 2 wnioski o udzielenie wsparcia.

Suplement do ostatecznej listy rankingowej pobierz plik

 


Opublikowano: 11.04.2014 13:52      Utworzono: 11.04.2014 13:52      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Magdalena Ksiażek     Autor dokumentu: Magdalena Ksiażek