PARP ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych. Samochody będzie można obejrzeć w siedzibie PARP ul. Pańska 81/83 w dniach 7-8 marca 2019 r. od  godz.10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Patrykiem Świderskim lub Adamem Lengiewiczem , pod numerem telefonu 22 432 85 98 lub 22 432 82 10.

Ofertę można złożyć na jeden, dwa, trzy, cztery lub wszystkie pojazdy. Najkorzystniejsza oferta będzie wybierana odrębnie dla każdego z samochodów. Formularz ofertowy w postaci załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa w kancelarii (parter) lub należy przesłać (decyduje termin wpływu do PARP) do dnia 12-03-2019 r. Na kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres firmy oraz adres PARP, a także oznaczenia: „Konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz „Nie otwierać przed dniem 12-03-2019 r. godz. 14:00”.

Szczegóły oferty i opinie rzeczoznawcy o samochodach znajdują się w załącznikach.

PARP ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych. Samochody będzie można obejrzeć w siedzibie PARP ul. Pańska 81/83 w dniach 7-8 marca 2019 r. od  godz.10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Patrykiem Świderskim lub Adamem Lengiewiczem , pod numerem telefonu 22 432 85 98 lub 22 432 82 10.

Ofertę można złożyć na jeden, dwa, trzy, cztery lub wszystkie pojazdy. Najkorzystniejsza oferta będzie wybierana odrębnie dla każdego z samochodów. Formularz ofertowy w postaci załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa w kancelarii (parter) lub należy przesłać (decyduje termin wpływu do PARP) do dnia 12-03-2019 r. Na kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres firmy oraz adres PARP, a także oznaczenia: „Konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz „Nie otwierać przed dniem 12-03-2019 r. godz. 14:00”.

Szczegóły oferty i opinie rzeczoznawcy o samochodach znajdują się w załącznikach.

 


Opublikowano: 28.02.2019 08:52           Poprawiono: 28.02.2019 08:55     
Modyfikujący: dawid_cybulski     Udostępniający: dawid_cybulski     Autor dokumentu: