PARP ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych. Samochody będzie można obejrzeć w siedzibie PARP ul. Pańska 81/83 w dniach 13-14 lipca 2017 r. od  godz.10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Patrykiem Świderskim, pod numerem telefonu 22 432 85 98.

Ofertę można złożyć na jeden, dwa lub wszystkie pojazdy. Najkorzystniejsza oferta będzie wybierana odrębnie dla każdego z samochodów.Formularz ofertowy w postaci załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa w kancelarii (parter) lub należy przesłać (decyduje termin wpływu do PARP) do dnia 19-07-2017Na kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres firmy oraz adres PARP, a także oznaczenia: „Konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz „Nie otwierać przed dniem 19-07-2017 r. godz. 14:00”.

Szczegóły oferty i opinie rzeczoznawcy o samochodach znajdują się w załącznikach.

 


Opublikowano: 10.07.2017 12:03      Utworzono: 10.07.2017 12:02      Poprawiono: 10.07.2017 12:03     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: