Zapraszamy do złożenia oferty na „Sprzedaż licencji i wdrożenia oprogramowania APN Mail Archives dla 1500 skrzynek pocztowych wraz z 12 miesięcznym wsparciem dla wdrażanego oprogramowania”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: krzysztof_chrobak@parp.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2017 r. do godz. 14:30.

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 19.12.2017 14:02      Utworzono: 19.12.2017 13:59      Poprawiono: 22.12.2017 10:40     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: