PL oglny

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Rozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowych" 3 części zamówienia, oznaczenie sprawy: p/115/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 25.10.2018 07:31           Poprawiono: 30.11.2018 16:53     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Mariola Kownacka     Autor dokumentu: