W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie responsywnych szkoleń e-learningowych dostosowanych do wymogów WCAG 2.0.” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia:

Prosimy o przysłanie szacowania na adres e-mail: ilona_kosik@parp.gov.pl do 6 września 2018 r. do godziny 10:00, wpisując w temacie wiadomości „Szacowanie – Responsywne szkolenia e-learningowe”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 29.08.2018 13:38           Poprawiono: 29.08.2018 13:39     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: