Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej rejestracji rozmów telefonicznych zewnętrznych przychodzących do wybranych numerów telefonicznych użytkowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- p/47/BA/2018


Termin złożenia oferty upływa w dniu 5.10.2018r. o godzinie 16:30.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty".

UWAGA: zmiana terminu składania ofert w związku ze zmianą formularza ofertowego. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 8.10.2018 r. o godzinie 16:30.


Opublikowano: 28.09.2018 10:14      Utworzono: 28.09.2018 10:14      Poprawiono: 19.11.2018 16:39     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: