Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

pobierz plik

Zarządzenie Ministra Rozwoju Nr 37  z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

pobierz plik

Zarządzenie Ministra Gospodarki Nr 36 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

pobierz plik

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – (Dz. U. z 2016 r. poz. 359)

pobierz plik

 

 


Opublikowano: 18.01.2008 12:32      Utworzono: 18.01.2008 12:32      Poprawiono: 16.01.2018 10:39     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Madziar Miłosław