Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Redakcja strony internetowej EXPO", oznaczenie sprawy: p/207/DKZ/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2015r. o godz. 09:30.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 maja 2015r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 kwietnia 2015 pod nr 59847 - 2015.

Poniżej znajduje się SIWZ wraz z załącznikami.

   Ogłoszenie o zamówieniuAccess this URL (/files/164/166/167/173/731/22614.pdf).pdf233 kB pobierz
   SIWZAccess this URL (/files/164/166/167/173/731/22615.zip).zip2138 kB pobierz

Opublikowano: 27.04.2015 11:15      Utworzono: 27.04.2015 11:15      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: Patrycja Kulikowska-Ogonek