Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn. "Realizacja telewizji internetowej ze Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie", p/218/DKZ/2015

UWAGA: Zmiana termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 11:30. 

Dokumentacja przetargowa znajduje się poniżej.


Opublikowano: 27.04.2015 10:46      Utworzono: 27.04.2015 10:46      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: Beata Próchniak