Postępowanie zakończone.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację techniczna (wykonanie i dostarczenie) materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP w ramach Centrum Rozwoju MŚP i projektu Enterprise Europe Network (2 części).

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w formie skanu oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i przesłać drogą e-mailową na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl.

Termin dostarczenia oferty: 20 czerwca 2018 r. godz. 15:00. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu na realizację techniczną (wykonanie i dostarczenie) materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP w ramach Centrum Rozwoju MŚP i projektu Enterprise Europe Network – Część 1, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

VCV Systems Sp. z o.o.

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

z ceną brutto oferty 37 023,00 zł.

W postępowaniu na realizację techniczną (wykonanie i dostarczenie) materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP w ramach Centrum Rozwoju MŚP i projektu Enterprise Europe Network – Część 2, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

VCV Systems Sp. z o.o.

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

z ceną brutto oferty 28 044,00 zł.


Opublikowano: 08.06.2018 07:54           Poprawiono: 27.06.2018 12:28     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: