Postępowanie zakończone.

W postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie, realizacja i dostarczenie produktów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EXPERTLAB Sp. z o.o. spółka komandytowa, 02-777 Warszawa, Al. KEN 92/43 z ceną brutto oferty 22 140,00 zł.

Oferta spełnia wszystkie wymagania oraz potrzeby Zamawiającego

Szczegóły zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w załącznikach.

Termin przesyłania ofert do 14.05.2018 r. do godz. 14:00 na adres: piotr_tyrakowski@parp.gov.pl

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Tyrakowski: piotr_tyrakowski@parp.gov.pl


Opublikowano: 09.05.2018 14:28           Poprawiono: 23.05.2018 12:00     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: