Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw: Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. 

 

Skład Rady Nadzorczej PARP:

  • Renata Calak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Jacek Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej,
  • Bogdan Ciepielewski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Tadeusz Donocik - Członek Rady Nadzorczej,
  • Grażyna Grzyb - Członek Rady Nadzorczej,
  • Piotr Dilling - Członek Rady Nadzorczej,
  • Paweł Saar - Członek Rady Nadzorczej,
  • Mirosław Ślachciak - Członek Rady Nadzorczej,
  • Katarzyna Blachowicz - Członek Rady Nadzorczej,
  • Sylwia Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej.

Opublikowano: 16.01.2008 13:14      Utworzono: 16.01.2008 13:14      Poprawiono: 18.01.2018 12:13     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Teresa O`Neill