Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. 

 Skład Rady Nadzorczej PARP:

  • Joanna Sauter-Kunach - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Jerzy Korolewicz
  • Piotr Dilling
  • Sylwia Sobolewska

Opublikowano: 16.01.2008 13:14      Utworzono: 16.01.2008 13:14      Poprawiono: 27.09.2018 08:18     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Teresa O`Neill