PARP zamierza zlecić realizację zamówienia polegającego na „Przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2018/2019”.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dokonanie oszacowania wartości zamówienia, które znajduje się w dołączonym pliku .xls, wskazania kosztu netto (kolumna „S”) i brutto (kolumna „T”) dla całości oraz ceny jednostkowej brutto dla poszczególnych publikacji kolumna „U”).

Prosimy o nadesłanie odpowiedzi do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 17:00 drogą elektroniczną, email: miroslawa_plyta@parp.gov.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod w/w. adresem.


Opublikowano: 05.04.2018 08:15           Poprawiono: 05.04.2018 08:38     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: