parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ”, oznaczenie sprawy: p/290/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2018 r. o godz. 11:00

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. o godz. 11:30

Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

 

 


Opublikowano: 23.08.2018 13:46      Utworzono: 23.08.2018 13:46      Poprawiono: 31.10.2018 13:46     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: