W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie techniczne, produkcję oraz dostawę materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia (w załączeniu lista materiałów promocyjnych).

 

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania pocztą elektroniczną na adres: elzbieta_demianiuk@parp.gov.pl do 11 lipca br. do godz. 15:00.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 06.07.2018 09:23           Poprawiono: 06.07.2018 10:12     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: