Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przygotowaniu opinii eksperckich na temat uprawnień dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Prosimy o wysłanie wyceny zgodnej z załącznikiem na adres e-mail agnieszka_flieger@parp.gov.pl  do 11 lipca 2018 r. do godz. 16:30, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa wykonania opinii dotyczącej uznania uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa - wycena”.

 


Opublikowano: 04.07.2018 13:48           Poprawiono: 04.07.2018 13:49     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: