logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Przygotowanie  i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR POPW  znak sprawy: p/3/DK/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 11:00


 Ogoszenie o zamówieniu
   Ogl_o_zam.pdfDownload this file (Ogl_o_zam.pdf).pdf406 kB pobierz

 SIWZ
   siwz.zipDownload this file (siwz.zip).zip990 kB pobierz
   Odpowiedź na pytanieDownload this file (odp_na_pyt.pdf).pdf363 kB pobierz

 Informacja z otwarcia ofert
   info_z_otwarcia_w.pdfDownload this file (info_z_otwarcia_w.pdf).pdf288 kB pobierz

Opublikowano: 01.03.2019 07:58           Poprawiono: 11.03.2019 11:28     
Modyfikujący: Anna Zaręba     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: