logo parpeen

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne, skład), dostarczenie pakietu fotografii z banku zdjęć, wykonanie korekty językowej, druk, konwersja oraz dystrybucja 8 numerów Biuletynu Euro Info w 2019 r. znak sprawy: p/9/DWP/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 11:00

 


Opublikowano: 14.02.2019 14:55           Poprawiono: 08.03.2019 12:23     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: