Utworzono: 25 października 2018

 

PL oglny

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Rozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowych" 3 części zamówienia, oznaczenie sprawy: p/115/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 23 października 2018

logo poirpl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn:„Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji)inteligentnych specjalizacji w Polsce”, oznaczenie sprawy: p/151/DAS/2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 11:30

więcej

Utworzono: 22 października 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa półek dyskowych, dysków oraz licencji”, oznaczenie sprawy: p/107/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 17 października 2018

PARP

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Opracowanie responsywnych szkoleń e-learningowych ”, oznaczenie sprawy: p/122/DWP/2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 29 października 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 4 października 2018

POWERUEEFS nowePARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przeprowadzenie badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,2014-2020 (II, III, IV edycja badania", oznaczenie sprawy: p/157/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 12 pażdziernika 2018 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 27 września 2018

 

PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Świadczenie usług medycyny pracy”, znak sprawy: p/133/BZK/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 21 września 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego”, oznaczenie sprawy: p/235/DRK/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:00

więcej