Utworzono: 29 listopada 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja Gali Polski Produkt Przyszłości" oznaczenie sprawy: 102/PK (p/128/DAS/2017; p/343/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 30 listopada 2017

POWERUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej„Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”
p/291/DRU/2016, zamówienie wykonawcze nr 5, wybrano ofertę złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4
40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 239 850 zł.

Utworzono: 30 listopada 2017

POWERUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych” p/291/DRU/2016, (zamówienie wykonawcze nr 4) wybrano ofertę złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 227 119,50 zł.

Utworzono: 19 października 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Dostawę serwerów, macierzy oraz urządzeń peryferyjnych (dwie części)", oznaczenie sprawy: 48/I (p/152/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 19 października 2017

cluster

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przygotowanie techniczne, produkcja i dostawa materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości", oznaczenie sprawy: 79/PK (p/76/DKM/2017, p/233/DPG/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 12 października 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby PARP", oznaczenie sprawy: 3/A (p/7/BA/2017)

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 10 października 2017

PARPMR logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Świadczenie subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług platformowych dla PARP", oznaczenie sprawy: 43/I (p/194/BI/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

 

więcej