Utworzono: 27 grudnia 2016

PARPEXPO

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Promocja polskiej gospodarki poprzez udział Polski w imprezach targowo-wystawienniczych w Kazachstanie przy okazji Miedzynarodowej Wystawy ASTANA EXPO 2017", oznaczenie sprawy: p/400/DPG/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2016

POPWPARPUEEFRR-stare

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – Opracowanie koncepcji systemu i narzędzi ewaluacji on-going PO PW 2014-2020", oznaczenie sprawy: p/194/DRP/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00

więcej

Utworzono: 16 grudnia 2016

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do bezprzewodowego Internetu dla PARP", oznaczenie sprawy: p/7/BA/2016

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 12 grudnia 2016

POWERPARPUEEFS-nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro pn: "Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych", oznaczenie sprawy: p/291/DRU/2016

Termin składania ofert upływa w dniu: 17 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00

więcej

Utworzono: 12 grudnia 2016

SwissContribPARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja Konferencji CSR", oznaczenie sprawy: p/53/DPP/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00

więcej

Utworzono: 9 grudnia 2016

 

EXPOPOIRPARPMR logoMPGefsi

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro pn: "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017", oznaczenie sprawy: p/398/EXPO/2016

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 

UWAGA: Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich wykonawców w miejscu wykonania zamówienia - Astana, Kazachstan, w dniu 28.12.2016 r. Zamawiający oczekuje do dnia 21.12.2016 r. zgłaszanie osób zainteresowanych – max. 2 osoby ze strony Wykonawcy.

więcej

Utworzono: 6 grudnia 2016

 

 

POIRPARPBez tytułu

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na zagranicznych konferencjach dla start-up'ów w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT w 2017r.", oznaczenie sprawy: p/384/DPG/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016r. o godzinie 11:00

więcej