W związku z prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości postępowaniami administracyjnymi w sprawie udzielania ulg, zwracamy się z prośbą o wycenę zlecenia polegającego na przeprowadzeniu analiz sytuacji finansowej podmiotów będących beneficjentami projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Wycenę, według wskazanego wzoru, proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sylwia_brozyna@parp.gov.pldo 27 kwietnia 2018 r. do godz. 13:00 z dopiskiem w tytule Analiza sytuacji finansowej – wycena.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 19.04.2018 12:55           Poprawiono: 19.04.2018 12:57     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: