Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług doradczych w zakresie badań i rozwoju. 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

Oferta, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 16.00, usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju służące realizacji badań sektorów/branż w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, podając numer postępowania: 1/BZU/2018 (EdsDR).


Opublikowano: 18.01.2018 13:13      Utworzono: 18.01.2018 13:13      Poprawiono: 08.03.2018 15:24     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: