Zapraszamy do złożenia oferty na realizacje zamówienia „Przegląd i ocena obowiązujących w PARP rozwiązań stosowanych w obsłudze funduszy pożyczkowych/instrumentów zwrotnych oraz opracowanie rekomendacji w celu podniesienia standardów efektywnego finansowania startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, treść oferty, formularz oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: ewelina_kuzminska@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2017 r. zgodnie z załączonym „Formularzem oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe”.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Ewelina Kuźmińska, Departament Rozwoju Startupów, e-mail: ewelina_kuzminska@parp.gov.pl

 Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert otrzymano jedną ofertę, złożoną przez p. Krzysztofa Melnarowicza z ceną brutto 20 000,00 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 27.10.2017 15:15      Utworzono: 27.10.2017 15:09      Poprawiono: 06.11.2017 12:55     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: