PROGRAM STAŻY
 
 
Chcesz poznać świat funduszy unijnych, zobaczyć jak wygląda projektowanie działań w zakresie stymulowania rozwoju polskiej gospodarki?
Program Staży w PARP jest doskonałą okazją, aby poznać realia pracy w jednej z najważniejszych polskich instytucji w zakresie wdrażania środków unijnych.

Program dedykujemy:
 • absolwentom
 • studentom studiów wyższych
Oferujemy Tobie:
 • 3 miesięczne płatne staże, w których staniesz się częścią naszego zespołu,
 • elastyczne godziny współpracy,
 • przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna stażu,
 • zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia z obszaru wdrażania środków unijnych,
 • możliwość czerpania inspiracji do tego, jak planować swoją karierę zawodową z wykorzystaniem wiedzy o środkach unijnych.
Obecnie poszukujemy stażystów do następujących zespołów:
Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
  Odpowiada za realizację zadań w zakresie prowadzenia Centrum Rozwoju MŚP oraz współpracy międzynarodowej w obszarze przedsiębiorczości
Departamentu Analiz
i Strategii
  Do którego zadań należy prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie strategii, prognoz i rekomendacji
Departamentu Komunikacji
i Marketingu
  Informuje o ofercie Agencji skierowanej do przedsiębiorców. Odpowiada za promocję i pozytywny wizerunek Agencji
Biura Informatyki
  Buduje, rozwija, modyfikuje, integruje, wdraża oraz utrzymuje infrastruktury i systemy informatyczne potrzebne do obsługi zadań realizowanych przez Agencję
Departamentu Rozwoju Startapów  Odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenia korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców
Biura Zamówień Publicznych  Odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę umów o dostawy i roboty budowlane
Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
  Odpowiada za realizację zadań w zakresie rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach, prowadzenia bazy usług rozwojowych
Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów  Koordynuje działania związane z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej oraz wdrażającej realizowane programy
Departamentu Projektów Infrastrukturalnych
  Odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju regionalnego
Oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego lub w trakcie nauki
 • Bardzo dobrej znajomości programu MS Office
 • Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz otwartości na poznawanie nowych technologii
 • Wysokich zdolności analitycznych oraz precyzji w wykonywaniu zadań
 • Umiejętności organizacji pracy własnej


Wystarczy tylko:
wysłać swoje CV z dopiskiem „Staż w PARP" oraz nazwą wybranego zespołu na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa lub e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl
Pamiętaj o zamieszczeniu klauzuli w Twojej aplikacji; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”

              
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: