PROGRAM STAŻY
 
 
Chcesz poznać świat funduszy unijnych, zobaczyć jak wygląda projektowanie działań w zakresie stymulowania rozwoju polskiej gospodarki?
Program Staży w PARP jest doskonałą okazją, aby poznać realia pracy w jednej z najważniejszych polskich instytucji w zakresie wdrażania środków unijnych.

Program dedykujemy:
 • absolwentom
 • studentom studiów wyższych
Oferujemy Tobie:
 • 3 miesięczne płatne staże, w których staniesz się częścią naszego zespołu,
 • elastyczne godziny współpracy,
 • przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna stażu,
 • zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia z obszaru wdrażania środków unijnych,
 • możliwość czerpania inspiracji do tego, jak planować swoją karierę zawodową z wykorzystaniem wiedzy o środkach unijnych.
Obecnie poszukujemy stażystów do następujących zespołów:
Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
  Odpowiada za realizację zadań w zakresie prowadzenia Centrum Rozwoju MŚP oraz współpracy międzynarodowej w obszarze przedsiębiorczości
Departamentu Analiz
i Strategii
  Do którego zadań należy prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie strategii, prognoz i rekomendacji
Departamentu Komunikacji
i Marketingu
  Informuje o ofercie Agencji skierowanej do przedsiębiorców. Odpowiada za promocję i pozytywny wizerunek Agencji
Biura Informatyki
  Buduje, rozwija, modyfikuje, integruje, wdraża oraz utrzymuje infrastruktury i systemy informatyczne potrzebne do obsługi zadań realizowanych przez Agencję
Departamentu Rozwoju Startapów  Odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenia korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców
Biura Zamówień Publicznych  Odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę umów o dostawy i roboty budowlane
Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
  Odpowiada za realizację zadań w zakresie rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach, prowadzenia bazy usług rozwojowych
Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów  Koordynuje działania związane z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej oraz wdrażającej realizowane programy
Departamentu Projektów Infrastrukturalnych
  Odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju regionalnego
Oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego lub w trakcie nauki
 • Bardzo dobrej znajomości programu MS Office
 • Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz otwartości na poznawanie nowych technologii
 • Wysokich zdolności analitycznych oraz precyzji w wykonywaniu zadań
 • Umiejętności organizacji pracy własnej

Klikając w przycisk „Aplikuj”, a następnie „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na staż/praktyki. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie na praktyki/staże i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na praktyki/staże przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.


              
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: